THERMOSHIELD
Dažai metalo konstrukcijoms

Termokeraminiai dažai ThermoShield Industry Special – Metalo konstrukcijoms – paruošta naudoti techninių metalo konstrukcijų danga, pvz. angarų, vamzdynų, konteinerių, elektros stočių. Pasižymi aukštomis šilumos ir šalčio izoliacijos savybėmis, atspari mechaniniams pažeidimams.

Įpakavimas/kaina:
5 L / 64,99 €
12,5 L / 149,99 €

Category:

Aprašymas

Termokeraminiai dažai ThermoShield – Metalo konstrukcijoms

Industry Special  techninis biuletenis

Produkto aprašymas
ThermoShield Industry Special yra paruošta naudoti pramoninė danga. Ji pagaminta remiantis šiluminės keraminės dangos technologija.

Sudedamosios dalys
Poliakrilato dispersija, cinko oksidas, titano dioksidas, kaolinas, kalcio karbonatas, silikatai, vanduo, glikolio eteris, celiuliozė, konservantai.
Produkto grupė/ GLS kodas
Mikrosilikatai, M-DF01

Naudojimo sritis
ThermoShield Industry Special  yra atspari apsauginė danga, tinkama naudoti ant beveik visų paviršių pramoniniuose sektoriuose. ThermoShield Industry  Special speciali sudėtis leidžia ją naudoti plataus energetinio pritaikymo srityse apsaugai nuo karščio vasarą.

Produkto savybės
Kintamas išsklaidymas, didelis atsparumas agresyvios aplinkos poveikiui, tokiam kaip smogas ir ozonas, neturintis emisijų ir tirpiklių, aukštas atsparumas ultravioletiniams spinduliams ir atmosferiniams veiksniams, atspindintis, labai aukštas spalvos atsparumas, atsparus vandeniui, besiplečiantis, suteikiantis šiluminį komfortą.

Medžiagos duomenys

Sd vertės pagal DIN 52615
Sausa sritis: sd=0,58
Drėgna sritis: sd=0,42
Tankis: 1,04 kg/dm3 pagal DIN 53217-2
Degumo klasė: B 1, ant medžio B 2
Saulės šviesos atspindėjimas: 84% pagal DIN 67507
Cheminis atsparumas: gaunama pagal pageidavimą
Blizgesys: dulksvas pagal DIN-EN 13300
Dalelių smulkumas: smulkios pagal DIN-EN 13300
Atsparumas drėgnai abrazijai: 2 klasė pagal DIN-EN 13300
Kontrasto santykis – dengimo galia: 2 klasė pagal DIN-EN 13300
Lakiųjų organinių junginių reglamentas (EG)
2010 01 01 ribinė vertė dangos medžiagai vandens pagrindu (prod. kat. C) išorės sienoms iš mineralinių statybinių medžiagų = 40 g/l.
Šiame produkte yra < 7g/l lakiųjų organinių junginių.

Naudojimas

Naudojimo informacija/paviršius:
ThermoShield Industry Special gali būti dengiama ant visų sveikų, švarių, sausų, nesurūdijusių ir netepaluotų paviršių, tokių kaip metalas, sintetika, sintetiniai pluoštai ir nesugadintų anksčiau dažytų paviršių.
Paviršiaus paruošimas
Sintetika:
Išanalizuokite sukibimo galimybę.
Metalai:
Priklausomai nuo metalo ir įtempimo, nugruntuokite su ThermoShield RustPrimer arba ThermoShield ZinkPrimer gruntu.
Netinkama ankstesnė danga:
Priklausomai nuo dangos nuimkite ją nuplaudami, nuvalydami su rūgštimi ar aukšto slėgio ar karšto garo valytuvo pagalba.
Sukibimui trukdantys paviršiai:
Nuplaukite, panaudokite šarmus, nušlifuokite.
Naudojimas:
Produktą galima užtepti teptuku, dažų voleliu arba užpurkšti. Naudojant pirmą kartą reikia padengti du kartus.
ThermoShieldIndustry Special  pristatomas paruoštas naudoti. Užpurškimo atveju reikia laikytis įrangos gamintojo instrukcijų.
Dengiant produktu labai nelygius paviršius ar užpurškiant jį purškimo įranga, galima reguliuoti produkto konsistenciją truputį praskiedžiant vandeniu. Uždėjimo metu svarbu palaikyti minimalią plėvelės susiformavimui reikalingą temperatūrą (+5°C). Tas pats pasakytina ir apie džiūvimo laikotarpį. Pakankama dienos šviesa pagreitina su UV susijusios rišamosios medžiagos džiūvimą. Po ilgesnės darbo pertraukos, prieš naudodami išmaišykite maišymo prietaisu. Tarp atskirų dengimų leiskite džiūti 12 valandų.
Suvartojimas:
ThermoShield Industry Special dengiamoji geba yra maždaug 400 ml/m2 ant lygių žemo poringumo paviršių. Dengiamoji geba skirsis priklausomai nuo paviršiaus struktūros ir poringumo. Jei dvejojate, pirmiausiai padenkite nedidelę bandomąją sritį.
Siekiant optimizuoti apsaugos nuo karčio energetinį veiksmingumą vasarą gali būti reikalingas storesnis dangos sluoksnis, priklausomai nuo klimato ir paviršiaus.
Įrankių valymas:
Voleliai, teptukai ir purškimo įranga turi būti kruopščiai išplauta iš karto po naudojimo.
Laikymas ir transportavimas:
ThermoShield Industry Special turėtų būti laikoma ir transportuojama vėsiai, tačiau apsaugant nuo šalčio. Atidarius talpas vėl sandariai jas uždarykite ir sunaudokite kaip įmanoma greičiau. Laikymo laikas nuo pagaminimo datos: 12 mėnesių.
Šalinimas:
Nepilkite į kanalizaciją, vandentakius ar ant žemės. Tik pilnai ištuštintos talpos gali būti atiduotos perdirbti. Produkto likučius prašome atiduoti atsakingam surinkimo punktui. Nepavojingų atliekų kodas pagal ES atliekų sąrašą: 080120.

Saugumo pranešimas
Techninio biuletenio turinys nesudaro jokių sutartinių teisinių santykių. Bet kuriuo atveju prieš naudojimą pareiškėjas/klientas turi apsvarstyti medžiagos panaudojimą pagal esamas sąlygas. Saugokite, kad nepateiktų į kanalizaciją, vandentakius ar ant žemės. Laikykite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Apsaugokite paviršius, kurių nereikia padengti, atitinkamomis priemonėmis. Saugokite, kad nepatektų ant odos ir į akis. Dengiant purškimo būdu venkite įkvėpti kylančių dulkių. Prieš tai išdėstyta informacija nustoja galioti, kai dėl produkto patobulinimo išleidžiamas naujas techninis biuletenis. Aukščiau minėta informacija buvo įrodyta SICC GmbH laboratorijoje ir praktikoje kaip orientacinės vertės. Produkto informacija pateikiama pagal geriausias mūsų žinias ir pagal dabartinę technologijos būklę. Mes negalime kontroliuoti poveikio aplinkai, medžiagos ir dengimo įrangos bei dengimo būdų, todėl mes už tai neatsakome. SICC©2011

Spalvos/kiekiai

Spalvos:
ThermoShield Industry Special dangai galima suteikti spalvą spalvų sistemomis NCS, RAL ir ThermoShield
Edition 1.

Tiekiami kiekiai:
5 litrai, 12,5 litro. Pagal pageidavimą gali būti kitokio dydžio pakuotės.

×
×

Cart